{k70YXg-8803}_zadni-ozdobny-prstenec-z-nereze-na-disky-22-5“-1