Roztrojka zapalovače s kabelem 12/24V

Roztrojka zapalovače s kabelem 12/24V

Roztrojka zapalovače s kabelem 12/24V